Doplatek lyžařského kurzu Itálie

Doplatek lyžařského kurzu Itálie Passo Tonale 12. až 18. 2. 2023 ve výši 9.820 Kč uhraďte do 15. 12. 2022 na č. ú. 7392600217/0100 (Komerční banka), variabilní symbol: číslo pod fotkou na kartě ISIC, konstantní symbol: 0308, specifický symbol: 65, poznámka: jméno a příjmení žáka a třída. Děkujeme.