Konkurzní řízení na ředitelky/ředitele příspěvkových organizací

Na základě žádosti z Magistrátu hlavního města Prahy zveřejňujeme informace o vyhlášení konkurzních řízení na ředitele příspěvkových organizací zřizovaných hl. m. Prahou. Podání přihlášky prostřednictvím odboru školství, mládeže a sportu je možné do 4. 3. 2024.