Výsledky přijímacího řízení

Kompletní výsledky přijímacího řízení uvidíte po rozkliknutí této zprávy. 

Informace pro přijaté studenty pro školní rok 2023/2024, kteří k nám odevzdali zápisový lístek, najdete v sekci Pro studenty

Druhé kolo přijímacího řízení na naší škole s největší pravděpodobností nebudeme vyhlašovat. 

Registrační číslo uchazeče (číslo jednací) naleznete v kolonce Naše zn. v dopisu Informace o přijímacím řízení, který jsme vám posílali koncem března. 

Úřední hodiny – podatelna – sekretariát
Pondělí až čtvrtek: 8 h – 12 h; 13 h – 15 h
Pátek 8 h – 13 h

Informace pro přijaté uchazeče

Prosba na přijaté uchazeče

Vzhledem k časové náročnosti přijímacího řízení prosíme zákonné zástupce těch uchazečů, kteří jsou přijati na jinou střední školu a definitivně ví, že ke studiu na naši školu nenastoupí, aby byli tak laskavi a tuto skutečnost nám oznámili elektronicky na adresu: skola@heroldovysady.cz

Tímto uvolníte místo dalším uchazečům, kteří na naši školu nastoupit chtějí, ale podle aktuálního pořadí nemohou být přijati. Děkujeme za Vaše pochopení a vstřícné gesto. 

Informace pro nepřijaté uchazeče

Vzor odvolání naleznete na stránce Přijímací řízení 2023. Odvolání prosím podávejte až po převzetí rozhodnutí o nepřijetí. Po převzetí dopisu s rozhodnutím o nepřijetí lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne oznámení odvolání. Odvolání se podává písemně prostřednictvím Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1. Další informace o podání odvolání naleznete v dopise o nepřijetí v části Poučení. 

Odvolání můžete přinést osobně v úředních hodinách do sekretariátu školy nebo zaslat poštou či datovou schránkou fyzické osoby.

Obor Ekonomické lyceum, školní vzdělávací program Ekonomické lyceum

EL přijatí

EL první a poslední přijatý uchazeč

EL pořadí všech uchazečů

Obor Ekonomické lyceum, školní vzdělávací program Ekonomická vzdělávací alternativa

EVA přijatí

EVA první a poslední přijatý uchazeč

EVA pořadí všech uchazečů

Obor Obchodní akademie, školní vzdělávací program Obchodní akademie

OA přijatí

OA první a poslední přijatý uchazeč

OA pořadí všech uchazečů