Finále Prahy ve florbalu dívek

Dne 5. března 2019 se uskutečnilo finále Prahy ve florbalu dívek SŠ. Dívkám naší školy ve složení Holubová, Hacaperková S., Hacaperková A., Hovorková, Knetlová, Kovářová, Macounová, Macháňová, Mathauzerová, Matzkeová, Pádivá, Šťástková a Vostárková se podařilo probojovat mezi osm nejlepších škol v Praze a po urputném boji nakonec obsadily pěkné šesté místo. Děvčatům děkujeme za reprezentaci naší školy.

Komise TEV