Předměty

Přehled předmětů vyučovaných na naší škole:

AJ – Anglický jazyk
BIO – Biologie (jen pro EL)
CAE – Přípravný kurz k CAE
CJL
– Český jazyk a literatura
CLJ – Člověk a jazyk (jen pro EVA)
CLL – Člověk a literatura (jen pro EVA)
CVU – Cvičení z účetnictví (jen pro EL)
DEJ
– Dějepis
EKO – Ekonomika
ESI – Ekonomické simulace
FCE – Přípravný kurz ke zkoušce FCE
FJ – Francouzský jazyk
FYZ – Fyzika
GCR – Geografie cestovního ruchu
HOZ – Hospodářský zeměpis (jen pro OA)
CHE – Chemie (jen pro EL)
IKT
– Informační a komunikační technologie
KDJ – Kapitoly z dějin (ve šk. r. 2023/24 neotevřen)
KNJ – Konverzace v německém jazyce
KPE – Komunikujeme písemně a elektronicky (jen pro EVA)
KPS – Komunikační a projektový seminář
MAP – Matematika pro pokročilé
MAT – Matematika
MOS – Maturitní odborný seminář (jen pro EVA)
MPS – Maturitní projektový seminář (jen pro EVA)
NJ
– Německý jazyk
PAD Praktická analýza dat a úvod do programování (ve šk. r. 2023/24 neotevřen)
PCA – Praktická cvičení z angličtiny
PDE – Podnikání (jen pro EVA)
PEK – Písemná a elektronická komunikace
PRA – Právo
RJ – Ruský jazyk
SAJ – Seminář z anglického jazyka (jen pro EVA)
SDJ
– Seminář z dějepisu
SFJ – Seminář z francouzského jazyka
SIT
– Seminář z informačních technologií
SJ – Španělský jazyk
SMA
– Seminář z matematiky
SMP
– Seminář k maturitním projektům (jen pro EL)
SNJ – Seminář z německého jazyka
SPR – Seminář z práva
SRJ – Seminář z ruského jazyka
SSJ
– Seminář ze španělského jazyka
STS – Studentská společnost
SVS – Společenskovědní seminář
TEV – Tělesná výchova
UCE – Účetnictví
ZEC – Základy ekologie a chemie
ZEM – Zeměpis (jen pro EL)
ZSV – Základy společenských věd
ZVS – Žijeme ve společnosti (jen pro EVA)

Příslušné vyučující uvedených předmětů naleznete pod odkazem Pedagogický sbor.