Kariérní poradenství

Plán kariérového poradenství 2022/23

Individuální konzultace a skupinové programy na podporu kariérového rozvoje žáků (sebepoznávání, mapování vlastního potenciálu, plánování studijní a pracovní kariéry, podpora rozhodování aj.), aktuality z pracovního trhu (např. nová a zanikající povolání) – pro 1. až 4. ročník

Podpora ve výběru odborné praxe – pro 3. ročník

Odborné workshopy, přednášky (tandemová výuka, odborník z praxe, Můžeš podnikat) v souladu se zaměřením školy – 1. až 4. ročník

Aktuální trendy v HR (design a obsah CV, behaviorální metoda vedení pohovoru aj.), Kariérní den (simulace pohovorů) – pro 2. ročník

Shadowing (stínování odborníka z praxe, seznámení se s aktuálním fungováním pracovního trhu, ukázka práce při běžném chodu firmy či instituce, sledování pracovních postupů, aplikace teoretických znalostí) – pro 2. až 4. ročník

Exkurze do firem – 2. až 4. ročník

Návštěvy VŠ (zažít školu), nové obory a možnosti studia – pro 3. až 4. ročník

Test profesí a jiné diagnostické metody zaměřující se na studijní kariéru – pro 3. až 4. ročník

Time Management pro studenty – pro 1. až 4. ročník


Kam dál?