Státní zkouška vycházející z předmětu PEK

Našim studentům nabízíme dva typy státních zkoušek, na které se mohou připravovat v rámci předmětu Písemná a elektronická komunikace: státní zkoušku z kancelářského psaní na počítači (má tři úrovně obtížnosti) a státní zkoušku ze zpracování textu na počítači.

Psaní na klávesnici základní

Zkouška se skládá z opisu jednoho předloženého textu a z normalizovaného vypracování dvou různých písemností, a to obchodního dopisu a tabulky, podle zadaných dispozic. Uchazeč musí úspěšně vykonat obě části zkoušky (opis, písemnosti).

Touto zkouškou prokazuje uchazeč schopnost účinně používat klávesnici v běžné administrativní a korespondenční praxi, a to ověřením dovednosti psát rychlostí alespoň 200 čistých úhozů za minutu a alespoň s 99,5procentní přesností a upravit základní druhy písemností z oblasti obchodní korespondence normalizovaným způsobem.

Na rychlopisnou část zkoušky má uchazeč dobu 10 minut, na korespondenční část zkoušky dobu 90 minut. Na splnění všech úkolů má uchazeč celkem 100 minut čistého času.

Cena 700 Kč

Psaní na klávesnici se zvýšenou rychlostí

Zkouška se skládá z opisů dvou různých předložených textů a z normalizovaného vypracování dvou různých písemností, a to obchodního dopisu a tabulky, podle zadaných dispozic. Uchazeč musí úspěšně vykonat obě části zkoušky (opis, písemnosti).

Touto zkouškou prokazuje uchazeč schopnost účinně používat klávesnici v náročnější administrativní a korespondenční praxi, a to ověřením dovednosti psát rychlostí alespoň 300 čistých úhozů za minutu a alespoň s 99,5procentní přesností a upravit základní druhy písemností z oblasti obchodní korespondence normalizovaným způsobem.

Na rychlopisnou část zkoušky má uchazeč dobu dvakrát 10 minut, na korespondenční část zkoušky dobu 90 minut. Na splnění všech úkolů má uchazeč celkem 110 minut čistého času.

Cena 750 Kč

Psaní na klávesnici mistrovské

Zkouška se skládá z opisů dvou různých předložených textů a z normalizovaného vypracování dvou různých písemností, a to zpravidla obchodního dopisu a tabulky, podle zadaných dispozic. Uchazeč musí úspěšně vykonat obě části zkoušky (opis, písemnosti).

Touto zkouškou prokazuje uchazeč schopnost optimálně používat klávesnici v administrativní a korespondenční praxi, a to ověřením dovednosti psát rychlostí alespoň 400 čistých úhozů za minutu a alespoň s 99,5procentní přesností.

Na rychlopisnou část zkoušky má uchazeč dobu dvakrát 20 minut, na korespondenční část zkoušky dobu 90 minut. Na splnění všech úkolů má uchazeč celkem 130 minut čistého času.

Cena 850 Kč

Zpracování textu na počítači

Zkouška se skládá z korektury textu, z opisu textu se současným prováděním korektur, z ověření znalosti české gramatiky, z rychlostního opisu.

Touto zkouškou prokazuje uchazeč schopnost efektivně využívat výpočetní techniku v kancelářské praxi, a to ověřením dovednosti provádět základní operace v textovém editoru, správně interpretovat korekturní značky a na jejich základě opravit v textovém editoru předložený text, orientovat se v gramatice spisovné češtiny, psát rychlostí alespoň 6 000 čistých úhozů za 30 minut při penalizaci 50 úhozů za každou chybu.

Na splnění všech úkolů zkoušky ze zpracování textu na počítači má uchazeč dobu 30 minut čistého času.

Cena 800 Kč

Podrobnější informace naleznete na stránkách Státního těsnopisného ústavu a získáte také od vyučujících předmětu Písemná a elektronická komunikace.