MediaArt

Studentská firma MediaArt se zabývá prezentací naší školy. Každoročně připravuje stánek na přehlídce středních škol Schola Pragensis, která probíhá v Kongresovém centru na Vyšehradě. Dále organizuje dny otevřených dveří, které budoucím uchazečům o studium představí školu z jiného úhlu pohledu. Mimo jiné také vypomáhá dalším studentským firmám s organizací školních akcí a podílí se na přípravách potřebných pro chod školy.

Student company MediaArt deals with presentation of our school. Every year it provides stand at the school festival School Pragensis, which takes place at Kongres centre. Also it prepares open days presenting the school from another point of view to the future students. The company also helps to other school firms with organizing school events and it takes part in running the school activities.