Super škola

Divadelní, fotografický a turistický kroužek. Výměnné pobyty a seznamovací kurz. Lyžák. Zahrada a školní knihovna. Wi-fi po celé škole. Posilovna. Bufet.

Obory ekonomické lyceum a obchodní akademie

Moderní škola s dlouholetou tradicí!

Studenti si vybírají ze dvou oborů: ekonomické lyceum a obchodní akademie. Ekonomické lyceum přináší kvalitní všeobecné vzdělání se základy odborného vzdělávání, spojuje tak výhody gymnázií a odborných škol. Obor obchodní akademie je zaměřen na mezinárodní vztahy, absolvent velmi dobře ovládá ekonomiku, marketing, účetnictví, právo, zpracování textu na počítači. Studenti obou oborů aplikují své znalosti a dovednosti v praxi, zejména v předmětu studentská firma a na projektových dnech.

1. 6. 2023

Náhradní rozřazovací test

Náhradní rozřazovací test pro budoucí 1. ročníky proběhne 8. června v 8:00 hodin v budově naší školy. Přijďte prosím o 15 minut dříve. Rozřazovací test bude končit kolem 9:30 hodin, žáci následně odcházejí z budovy školy.

Prohlédnout si článek
18. 5. 2023

Výsledky přijímacího řízení po NT

V přiloženém dokumentu najdete výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu přijímacích zkoušek.
Prohlédnout si článek
28. 4. 2023

Výsledky přijímacího řízení

Kompletní výsledky přijímacího řízení uvidíte po rozkliknutí této zprávy. 

Informace pro přijaté studenty pro školní rok 2023/2024, kteří k nám odevzdali zápisový lístek, najdete v sekci Pro studenty

Druhé kolo přijímacího řízení na naší škole s největší pravděpodobností...
Prohlédnout si článek