Super škola

Divadelní, fotografický a turistický kroužek. Výměnné pobyty a seznamovací kurz. Lyžák. Zahrada a školní knihovna. Wi-fi po celé škole. Posilovna. Bufet.

Obory ekonomické lyceum a obchodní akademie

Moderní škola s dlouholetou tradicí!

Studenti si vybírají ze dvou oborů: ekonomické lyceum a obchodní akademie. Ekonomické lyceum přináší kvalitní všeobecné vzdělání se základy odborného vzdělávání, spojuje tak výhody gymnázií a odborných škol. Obor obchodní akademie je zaměřen na mezinárodní vztahy, absolvent velmi dobře ovládá ekonomiku, marketing, účetnictví, právo, zpracování textu na počítači. Studenti obou oborů aplikují své znalosti a dovednosti v praxi, zejména v předmětu studentská firma a na projektových dnech.

9. 2. 2024

Krajská soutěž ve zpracování textů

Ve dnech 29. a 30. ledna proběhly on-line krajské soutěže v rámci Mistrovství republiky žáků ve zpracování textů. Zveřejněné výsledky a přehled nominovaných do celostátního finále, které proběhne 25. a 26. března v Neveklově, nám udělaly velikou radost. V korektuře...
Prohlédnout si článek
8. 2. 2024

Konkurzní řízení na ředitelky/ředitele příspěvkových organizací

Na základě žádosti z Magistrátu hlavního města Prahy zveřejňujeme informace o vyhlášení konkurzních řízení na ředitele příspěvkových organizací zřizovaných hl. m. Prahou. Podání přihlášky prostřednictvím odboru školství, mládeže a sportu je možné do 4. 3. 2024.
Prohlédnout si článek