Super škola

Divadelní, fotografický a turistický kroužek. Výměnné pobyty a seznamovací kurz. Lyžák. Zahrada a školní knihovna. Wi-fi po celé škole. Posilovna. Bufet.

Obory ekonomické lyceum a obchodní akademie

Moderní škola s dlouholetou tradicí!

Studenti si vybírají ze dvou oborů: ekonomické lyceum a obchodní akademie. Ekonomické lyceum přináší kvalitní všeobecné vzdělání se základy odborného vzdělávání, spojuje tak výhody gymnázií a odborných škol. Obor obchodní akademie je zaměřen na mezinárodní vztahy, absolvent velmi dobře ovládá ekonomiku, marketing, účetnictví, právo, zpracování textu na počítači. Studenti obou oborů aplikují své znalosti a dovednosti v praxi, zejména v předmětu studentská firma a na projektových dnech.

28. 11. 2023

Přípravné kurzy k přijímačkám

Formulář na přihlášení k přípravným kurzům

Přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky k přijímacím zkouškám na střední školu 2024 budou zahájeny 3. ledna 2024 (středa). Jedná se o deset 60minutových lekcí, místo konání v budově školy, kurzy povedou naši...
Prohlédnout si článek