Super škola

Divadelní, fotografický a turistický kroužek. Výměnné pobyty a seznamovací kurz. Lyžák. Zahrada a školní knihovna. Wi-fi po celé škole. Posilovna. Bufet.

Obory ekonomické lyceum a obchodní akademie

Moderní škola s dlouholetou tradicí!

Studenti si vybírají ze dvou oborů: ekonomické lyceum a obchodní akademie. Ekonomické lyceum přináší kvalitní všeobecné vzdělání se základy odborného vzdělávání, spojuje tak výhody gymnázií a odborných škol. Obor obchodní akademie je zaměřen na mezinárodní vztahy, absolvent velmi dobře ovládá ekonomiku, marketing, účetnictví, právo, zpracování textu na počítači. Studenti obou oborů aplikují své znalosti a dovednosti v praxi, zejména v předmětu studentská firma a na projektových dnech.

24. 3. 2023

Informace pro uchazeče

V pátek 24. března jsme odeslali prostřednictvím datových schránek nebo formou doporučeného dopisu na doručenku informace k přijímacímu řízení, pozvánku k jednotné přijímací zkoušce a kritéria. Adresátem je zákonný zástupce uchazeče, který podepsal přihlášku.

Prohlédnout si článek
23. 3. 2023

Matematický klokan 2023

V pondělí 20. března 2023 proběhla na naší škole mezinárodní soutěž Matematický klokan 2023. Soutěžící v ní každý rok řeší zajímavé matematické úlohy a volí jednu z pěti možných odpovědí. Na vypracování odpovědí mají 75 minut času a žádné pomůcky.

V kategorii...
Prohlédnout si článek
22. 3. 2023

Konkurzní řízení na ředitele

Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje konkurzní řízení na ředitelku či ředitele na tři...
Prohlédnout si článek