Super škola

Divadelní, fotografický a turistický kroužek. Výměnné pobyty a seznamovací kurz. Lyžák. Zahrada a školní knihovna. Wi-fi po celé škole. Posilovna. Bufet.

Obory ekonomické lyceum a obchodní akademie

Moderní škola s dlouholetou tradicí!

Studenti si vybírají ze dvou oborů: ekonomické lyceum a obchodní akademie. Ekonomické lyceum přináší kvalitní všeobecné vzdělání se základy odborného vzdělávání, spojuje tak výhody gymnázií a odborných škol. Obor obchodní akademie je zaměřen na mezinárodní vztahy, absolvent velmi dobře ovládá ekonomiku, marketing, účetnictví, právo, zpracování textu na počítači. Studenti obou oborů aplikují své znalosti a dovednosti v praxi, zejména v předmětu studentská firma a na projektových dnech.

5. 4. 2024

Povolené pomůcky k přijímacím zkouškám

Ve dnech 12. a 15. dubna proběhnou jednotné přijímací zkoušky. Povolené pomůcky pro český jazyk a literaturu: psací potřeby (modrá nebo černá propisovací tužka, obyčejná tužka, zvýrazňovače, barevné tužky či fixy na poznámky či podtržení v testovém sešitě). Povolené pomůcky pro matematiku:...
Prohlédnout si článek
4. 4. 2024

Konkurzní řízení – ZUŠ Praha 5

Na základě žádosti z Magistrátu hlavního města Prahy zveřejňujeme informaci o vyhlášení konkurzního řízení na ředitele příspěvkové organizace zřizované hl. m. Prahou (ZUŠ Praha 5). Podání přihlášky prostřednictvím odboru školství, mládeže a sportu je možné do...
Prohlédnout si článek