Certifikáty


Kam dál?

Státní zkouška vycházející z předmětu PEK

Našim studentům nabízíme dva typy státních zkoušek, na které se mohou připravovat v rámci předmětu Písemná a elektronická komunikace: státní zkoušku z kancelářského psaní na počítači (má tři úrovně obtížnosti) a státní zkoušku ze zpracování textu na...
Prohlédnout si článek

Certifikáty FCE a CAE z angličtiny

Od 3. ročníku mají studenti ve shodě se ŠVP možnost zvolit si přípravný seminář k mezinárodně uznávané zkoušce z angličtiny – Cambridge English: First (FCE)Cambridge English: Advanced (CAE). Seminář je koncipován jako jednoletý, studenti si ho volí ve 3. ročníku...
Prohlédnout si článek