Certifikáty FCE a CAE z angličtiny

Od 3. ročníku mají studenti ve shodě se ŠVP možnost zvolit si přípravný seminář k mezinárodně uznávané zkoušce z angličtiny – Cambridge English: First (FCE)Cambridge English: Advanced (CAE). Seminář je koncipován jako jednoletý, studenti si ho volí ve 3. ročníku.

Výuka se zaměřuje na zdokonalování jazykové kompetence v základních dovednostech, tj. čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, mluvený a písemný projev studenta. Zároveň je kladen důraz na rozvoj slovní zásoby, posílení gramatické správnosti a upevnění správné výslovnosti. V případě CAE je věnována velká pozornost jazykovým kolokacím. Základním učebním materiálem je učebnice B2 First FORMULA (Pearson), či C1 Advanced FORMULA (Pearson). Kurz je prostupný třídami. Mohou si ho volit jak studenti oboru ekonomické lyceum, tak oboru obchodní akademie.

Pro podrobnější informace o cambridgeských zkouškách navštivte webovou adresu British Council Czech Republic.

Dole v příloze naleznete náhledy certifikátů CAE našich dvou studentek Terezy Nelly Stefanové a Elišky Stefanové.