Sekce TEV

Informace k lyžařským zájezdům v Rakousku a v Itálii naleznete zde.

  • Rakousko: 5. 2. – 10. 3. 2003, záloha 1.500 Kč
  • Itálie 11. 2. – 18. 2. 2023, záloha 1.500 Kč
  • Itálie 11. 12. – 17. 12. 2022, záloha 5.000 Kč 

Záloha na všechny kurzy je splatná do 20. 9. 2022. Bankovní účet u KB: 7392600217/0100, variabilní symbol: pětimístné nebo šestimístné číslo ISIC karty (pod fotografií), konstantní symbol: 0308, specifický symbol: Itálie 65, Rakousko 66, poznámka: příjmení a jméno žáka.