Metodička prevence

Metodička prevence

Mgr. Veronika Mátlová
e-mail: matlova@heroldovysady.cz
kabinet: 110
konzultace: pondělí, úterý, středa, pátek

Metodička prevence spolupracuje s výchovnou poradkyní a s psychologem z Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 10.

Metodička prevence se primárně zabývá:

  • tvorbou a realizací preventivního programu
  • koordinací vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně-patologických jevů
  • spoluprací s institucemi, které působí v oblasti prevence sociálně-patologických jevů
  • zajišťováním a předáváním odborných informací o problematice sociálně-patologických jevů a jejich prevence pedagogickým pracovníkům školy
  • spoluprací s třídními učiteli

Metodička prevence nabízí:

  • poradenství žákům s rizikem či projevy rizikového chování a jejich zákonným zástupcům