Lidé


Kam dál?

Školská rada

Složení školské rady ve školním roce 2023/2024:

Zástupci zřizovatele:

Bc. Hana Vagenknechtová Ing. Ondřej Růžička Z řad pedagogických pracovníků školy:

Mgr. Jan Hůla, předseda školské rady, vyučující předmětů CHE, BIO, ZEC a KPS Ing. Petr Klínský, předseda předmětové komise ekonomických...
Prohlédnout si článek

Pedagogický sbor

Prohlédnout si článek

Výchovná poradkyně

Výchovná poradkyně

Mgr. Barbora Terreros, Ph.D.
e-mail: terreros@heroldovysady.cz
kabinet: 110
konzultace: pondělí až čtvrtek

Výchovná poradkyně spolupracuje s metodičkou prevence a s psychologem z Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 10.

Výchovná poradkyně...
Prohlédnout si článek

Metodička prevence

Metodička prevence

Mgr. Veronika Mátlová
e-mail: matlova@heroldovysady.cz
kabinet: 110
konzultace: pondělí, úterý, středa, pátek

Metodička prevence spolupracuje s výchovnou poradkyní a s psychologem z Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 10.

Metodička prevence se...
Prohlédnout si článek

Školní psycholog

Školní psycholog

Mgr. Ing. Josef Král, Ph.D.
místnost č. 102
e-mail: kral@heroldovysady.cz
konzultace: každé úterý a čtvrtek v místnosti 102

Školní psycholog nabízí: 

psychologické poradenství v osobních problémech studentů skupinovou a individuální práci se studenty zaměřenou na...
Prohlédnout si článek

Psycholog PPP

Psycholog pedagogicko-psychologické poradny

Mgr. Václav Škvařil
psycholog a metodik prevence
skvaril@ppp10.eu
770 125 406
Pedagogicko-psychologická poradna
Jabloňová 30, Praha 10 – Zahradní město
www.ppp10.eu

Zájemci o vyšetření v Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 10 se...
Prohlédnout si článek