Historie a současnost


Kam dál?

Historie

Škola byla založena v roce 1965 a od následujícího roku sídlí v dnešní budově v Heroldových sadech, tehdejších sadech Naděždy Krupské. První ředitel, doc. PhDr. Jiří Lukš, CSc., vtiskl škole srdečnou tvůrčí atmosféru s kvalifikovaným a stabilním sborem,...
Prohlédnout si článek

Fakultní cvičná škola

Fakultní cvičná škola Fakulty Financí a účetnictví VŠE Praha je čestné označení, které uděluje děkan Fakulty financí a účetnictví vybraným obchodním akademiím, se kterými fakulta dlouhodoběji spolupracuje zejména při zajišťování pedagogických praxí pro studenty fakulty. Právo užívat označení...
Prohlédnout si článek

Projekty a povinná publicita

Od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2020 je Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1, realizátorem projektu „Společně si rozumíme OAHS” s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001220, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality...
Prohlédnout si článek

Street Law

Naše škola spolupracuje s programem Street Law Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

 

Prohlédnout si článek

Partneři školy

Hlavním partnerem školy je společnost PKF Apogeo Group, SE 

odborné workshopy, shadowing, praxe, juniorské pozice, aktuální trendy v oboru  Partnerem školy je společnost Solitea 

uplatnění absolventů, praxe zákaznická podpora
Prohlédnout si článek