Školní poradenský tým

Výchovná poradkyně

Mgr. Barbora Terreros
e-mail: terreros@heroldovysady.cz
kabinet: 110
konzultace: úterý, středa, čtvrtek

Výchovná poradkyně spolupracuje s metodičkou prevence a se školní psycholožkou z Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 10.

Metodička prevence

Mgr. Veronika Mátlová
e-mail: matlova@heroldovysady.cz
kabinet: 110
konzultace: úterý, čtvrtek, pátek

Externí psycholožka

Mgr. Darja Kovářová
psycholog a metodik prevence
kovarova@ppp10.eu
770 147 628
Pedagogicko-psychologická poradna
Jabloňová 30, Praha 10 – Zahradní město
www.ppp10.eu