Ochrana oznamovatelů

Vnitřní oznamovací systém

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zřídila Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1, vnitřní oznamovací systém pro přijímání oznámení, nakládání s ním, ochranu totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochranu informací uvedených v oznámeních a komunikaci s oznamovateli.

Oznámení jsou přijímána:

  • e-mailem na adresu oznameni@heroldovysady.cz
  • telefonicky (tel.: 739 669 467)
  • případně můžete požádat i o osobní setkání
  • nebo v listinné podobě na adresu Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1, v zalepené obálce, označené „Oznámení, neotevírat“ a jménem osoby příslušné k řešení oznámení.

Oznámení přijímá a vyřizuje příslušná osoba, kterou Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1, určila Mgr. Zuzanu Štěpánkovou.

Oznámení ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů musí obsahovat údaje umožňující určit totožnost oznamovatele (§ 2, odst. 2, zákona), tj. jméno, příjmení a datum narození oznamovatele a kontaktní údaje, aby mohl být oznamovatel vyrozuměn o vyřízení oznámení.

Anonymní oznámení není oznámením ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů a je možné, že z důvodu chybějící identifikace oznamovatele nebude moci být řádně vyřešeno.

Oznamovatel může využít taktéž vnější oznamovací systém, tj. systém pro přijímání a řešení oznámení vedený Ministerstvem spravedlnosti ČR – https://oznamovatel.justice.cz.