Návštěva z Německa 

V pondělí 9. 5. a v úterý 10. 5. jsme měli čest opět přivítat v Praze a u nás ve škole kolegy a studenty z německé střední školy v Kelheimu – Staatliches Berufliches Schulzentrum Kelheim. Podařilo se nám tak po covidové odmlce opět navázat spolupráci a všichni doufáme, že bude i nadále úspěšně pokračovat v dalším školním roce.

Program byl nabitý, plný dobré nálady, nových přátelství a zajímavých zážitků. V pondělí se třída 3A seznámila s německou skupinou za podpory jazykových animátorů z organizace Tandem. Ti pro nás připravili nejen seznamovací aktivity, ale také „rallye“ po Praze, a to i po nám dosud neznámých místech. 

V úterý si procvičili němčinu během návštěvy německé skupiny u nás ve škole i studenti a studentky 2A. Po prohlídce školy pokračoval program přátelským posezením u kávy a chlebíčků, při kterém nám studentky z Kelheimu představily podniky, ve kterých vykonávají svou velmi intenzivní praxi. To bylo pro budoucí třeťáky jistě inspirativní. Pokud se podaří uskutečnit plánovaný společný projekt, budou mít v příštím roce zájemci z řad našich studentů možnost absolvovat praxi v Německu.

Děkujeme všem zúčastněným studentům za spolupráci a vstřícnost! Jak je vidět na fotografiích, německo-české setkání si užívali nejen žáci, ale i učitelé. 

Lucie Smejkalová, Ilona Kalinová