Řád vršovického lva 2012–1998

V roce 2012 Řád vršovického lva získali:

 • Romana Lávičková, studentka 4AL, za velmi dobrou práci ve fiktivní firmě Acamedia, účast na divadelním představení, 2. místo v celostátní soutěži Ekonomický tým 2012 a za aktivní účast v projektu Comenius – partnerství škol.
 • Ondřej Kasper, student 4AL, za vynikající reprezentaci školy v soutěžích ve zpracování textu na počítači, především za 5. místo na mistrovství světa a za bronzovou medaili na mistrovství republiky, a dále za úspěšnou reprezentaci ve sportu.
 • Pavlína Vancová, studentka 4AL, za velmi dobrou práci ve fiktivní firmě Acamedia, účast na divadelním představení, 2. místo v celostátní soutěži Ekonomický tým 2012, aktivní účast v projektu Comenius – partnerství škol a za reprezentaci školy ve sportu.
 • Hana Papáčková, studentka 4BL, za vzornou reprezentaci školy v soutěžích ve zpracování textu na počítači, především za 10. místo na mistrovství světa a za bronzovou medaili na mistrovství republiky.

V roce 2011 Řád vršovického lva získali:

 • Victoria Johanssonová, studentka 4AL, za spolehlivou a obětavou práci pro školu během celého studia, zejména ve fiktivní firmě Antre při zajišťování 17. ročníku Mezinárodního veletrhu fiktivních firem, a v divadelním spolku Herold.
 • Lenka Leciánová, studentka 4AL, za účinkování a obětavou práci v divadelním spolku Herold a pomoc při prezentaci divadla na dnech otevřených dveří.
 • Lucie Trnková, studentka 4AL, za výjimečný prospěch s průměrem 1,0 po celou dobu studia a za obětavou a nezištnou práci pro kolektiv třídy.
 • Magdaléna Kapasná, studentka 4BL, za reprezentaci školy ve sportu a za vítězství v celostátní soutěži Ekonomický tým.
 • Adéla Marvanová, studentka 4BL, za reprezentaci školy ve sportu a za vítězství v celostátní soutěži Ekonomický tým.
 • Miroslava Zajíčková, studentka 4BL, za reprezentaci a vítězství v celostátní soutěži Ekonomický tým.
 • Renata Stašková, studentka 4DO, za aktivní činnost v divadelním spolku Herold a obětavou pomoc při všech mimořádných akcích školy, zejména na dnech otevřených dveří.

V roce 2010 Řád vršovického lva získali:

 • Lukáš Beránek, student 4BL, za vzornou reprezentaci školy v soutěžích v psaní na klávesnici a v korektuře textu, za organizaci a přípravu ekonomické soutěže, za pomoc s realizací 16. ročníku Mezinárodního veletrhu studentských firem a za výborný prospěch v průběhu celého studia.
 • Martina Žofková, studentka 4BL, za vynikající studijní výsledky po celou dobu studia na naší škole.

V roce 2009 Řád vršovického lva získali:

 • Ondřej Kanta, student 4AL, za skvělou reprezentaci školy a vynikající výsledky v národních i mezinárodních soutěžích v psaní na klávesnici a v korektuře textu, za výborné umístění v obvodním kole soutěže v anglickém jazyce a za vynikající prospěch po celou dobu studia.
 • Eva Wotřelová, studentka 4AL, za skvělou reprezentaci školy a výborné výsledky v národních i mezinárodních soutěžích v psaní na klávesnici a v korektuře textu a za reprezentaci školy ve sportu.
 • Dominik Bláha, student 4AL, za aktivní a úspěšnou činnost ve školním divadelním spolku a pomoc při zajišťování Dnů otevřených dveří na škole.
 • Alena Rumlová, studentka 4AL, za obětavou práci pro školu i pro třídu, vynikající působení ve firmě Acamedia a výborný prospěch po celou dobu studia.
 • Zuzana Papáčková, studentka 4BL, za vedení tanečního kroužku, za pomoc při organizaci dnů otevřených dveří a za aktivní a všestrannou práci ve fiktivní firmě Antre, především při zajišťování kulturního programu na 15. ročníku Mezinárodního veletrhu fiktivních firem a za spolupráci při zpracování virtuálního zobrazení školy na našich webových stránkách.
 • Adéla Šagátová, studentka 4CO, za aktivní činnost ve školním divadelním spolku, za pomoc při organizaci maturitního plesu, za vstřícný přístup k potřebám třídy i školy, za mimořádnou péči o děti v dětském domově a výborný prospěch v průběhu studia.
 • Barbora Šolínová, studentka 4DO, za organizování třídních akcí, aktivní práci ve fiktivní firmě Antre při zajišťování sponzorů pro 15. ročník Mezinárodního veletrhu fiktivních firem, za pomoc při organizaci ekonomické soutěže pro pražské obchodní akademie, za práci v plesovém výboru a za vstřícný přístup k potřebám třídy i školy.
 • Lenka Hladká, studentka 4DO, za organizování třídních akcí, aktivní práci ve fiktivní firmě Antre při zajišťování sponzorů pro 15. ročník Mezinárodního veletrhu fiktivních firem, za pomoc při organizaci ekonomické soutěže pro pražské obchodní akademie, za práci v plesovém výboru a za vstřícný přístup k potřebám třídy i školy.

V roce 2008 Řád vršovického lva získali:

 • Petr Kucek, student 4AL, za organizaci osvětových, kulturních a sportovních akcí školy, za práci ve studentské společnosti OSAKA od 2. ročníku, za účast v soutěži Ekonomický tým, za třídnické práce.
 • Jiří Spolek, student 4AL, za vzornou reprezentaci školy a výsledky v soutěžích ve zpracování textu, za práci ve studentské společnosti OSAKA od 2. ročníku.
 • Lukáš Pelikán, student 4AL, za vynikající a obětavou práci ve fiktivní firmě Antre, za přípravu a organizaci 14. mezinárodního veletrhu fiktivních firem, za třídnické práce a osobní přístup při výkonu funkce předsedy třídy.
 • Sabina Sarkisovová, studentka 4AL, za obětavou práci ve fiktivní firmě Antre, za přípravu a organizaci 14. mezinárodního veletrhu fiktivních firem, za třídnické práce a osobní přístup při výkonu funkce místopředsedy třídy.
 • Klára Nováková, studentka 4BL, za reprezentaci a propagaci školy.
 • Lucie Zindelová, studentka 4BL, za reprezentaci školy, přípravu a organizaci maturitního plesu, pěvecká vystoupení při většině akcí školy, především plesu a dnů otevřených dveří.
 • Radka Smolíková, studentka 4BL, za obětavou práci ve fiktivní firmě Acamedia, reprezentaci školy ve sportovních soutěžích, práci pro UNICEF a výborný prospěch během celého studia.
 • Petra Smolíková, studentka 4BL, za obětavou práci ve fiktivní firmě Acamedia, reprezentaci školy ve sportovních soutěžích, práci pro UNICEF a výborný prospěch během celého studia.
 • Tomáš Herma, student 4DO, za práci ve fiktivní firmě Antre, za přípravu a organizaci 14. mezinárodního veletrhu studentských firem a dlouholetou práci v divadelním spolku Herold.
 • Martin Cihlář, student 4DO, za práci ve studentské společnosti Hesa, přípravu relací školního rádia, pomoc při organizaci maturitního plesu, projektových dnů i noci na škole.

V roce 2007 Řád vršovického lva získaly:

 • Jana Válková, studentka 4CL
 • Libuše Štumpfová, studentka 4CL
 • Kateřina Mašková, studentka 4EO

V roce 2006 Řád vršovického lva získali:

 • Erik Ehlen, student 4AL
 • Barbora Prokopcová, studentka 4BL
 • Jana Procházková, studentka 4BL
 • Lucie Ševcovicová, studentka 4BL
 • Tomáš Plšek, student 4CL
 • Michal Kabelka, student 4CL
 • Hana Liberská, studentka 4DL
 • Ludmila Malinová, studentka 4DL
 • Lukáš Homuta, student 4DL
 • Petra Lechnerová, studentka 4EO

V roce 2005 Řád vršovického lva získali:

 • Jan Brejl, student 4AL
 • Václav Mikula, student 4AL
 • Ondřej Šíma, student 4AL

V roce 2004 Řád vršovického lva získali:

 • Anna Hrabětová, studentka 4A
 • Martin Čech, student 4A
 • Martin Lukas, student 4A
 • Jakub Pavlík, student 4B
 • Barbora Petrová, studentka 4C
 • Olga Vejvodová, studentka 4C
 • Pavel Matys, student 4D

V roce 2003 Řád vršovického lva získala:

 • Monika Vitvarová, studentka 4B

V roce 2002 Řád vršovického lva získaly:

 • Magda Strieglová, studentka 4B
 • Lucie Jelínková, studentka 4C

V roce 2001 Řád vršovického lva získali:

 • Veronika Endrštová, studentka 4A
 • Magdaléna Divišová, studentka 4B
 • Ondřej Lipár, student 4B
 • Jan Marek, student 4B
 • Miroslava Pravá, studentka 4B
 • Oldřich Rutar, student 4E
 • Lenka Dobrovolná, studentka 4E

V roce 2000 nebyl Řád vršovického lva udělen.

V roce 1999 Řád vršovického lva získali:

 • Iveta Vochalová, studentka 4D
 • Zdeněk Sloboda, student 4D

V roce 1998 Řád vršovického lva získali:

 • Klára Vašáková, studentka 4A
 • Jiří Strouhal, studentka 4A
 • Michal Teplý, student 4B
 • Tomáš Löster, student 4B
 • Petr Blecha, student 4C