Řád vršovického lva 2013

V roce 2013 Řád vršovického lva získali:

  • Lukáš Arazim, student 4BL, za obětavou a spolehlivou práci ve fiktivní firmě Antre při přípravě a realizaci 19. ročníku Mezinárodního veletrhu fiktivních firem, za vynikající výsledky v celostátním kole olympiády v ruském jazyce – dvakrát 1. místo a jednou 2. místo, za spolupráci s divadelním kroužkem Herold a za výborný prospěch.
  • Monika Chládková, studentka 4BL, za vzornou reprezentaci školy v soutěžích ve zpracování textu na počítači, především za 2. místo na mistrovství světa v roce 2011 v disciplíně wordprocessing a za 1 zlatou, 3 stříbrné a 1 bronzovou medaili z mistrovství republiky v letech 2010, 2011, 2012 a 2013, za reprezentaci školy ve sportu, za práci pro třídu a za výborný prospěch.
  • Magdaléna Jirásková, studentka 4BL, za obětavou a spolehlivou práci ve fiktivní firmě Antre při přípravě a realizaci 19. ročníku Mezinárodního veletrhu fiktivních firem, za vynikající výsledky v anglickém jazyce, především za získání certifikátu Certificate in Advanced English (CAE) s hodnocením A, a za výborný prospěch.
  • Tereza Vojtěchová, studentka 4BL, za vzornou reprezentaci školy v soutěžích ve zpracování textu na počítači, především za 6. místo na mistrovství světa v roce 2011 v disciplíně wordprocessing a za 1 stříbrnou a 1 bronzovou medaili z mistrovství republiky v roce 2012 a 2013, za obětavou a spolehlivou práci ve fiktivní firmě Antre při přípravě a realizaci 19. ročníku Mezinárodního veletrhu fiktivních firem a za výborný prospěch.
  • Václav Michalec, student 4DO, za obětavou a spolehlivou práci ve fiktivní firmě Antre při přípravě a realizaci 19. ročníku Mezinárodního veletrhu fiktivních firem, za práci ve školské radě a za pomoc při organizaci školního plesu a dnů otevřených dveří.