Řád vršovického lva 2015

V roce 2015 Řád vršovického lva získal:

  • Matěj Srna, student 4BL, za vynikající práci ředitele ve fiktivní firmě Antre v průběhu školního roku 2014/2015, především za obrovské nasazení, se kterým vedl a organizoval práci svých spolužaček a spolužáků, za realizaci 21. mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Praze, na kterém výborně reprezentoval školu a přispěl velikým dílem k jejímu zviditelnění v České republice i ve světě, dále za dlouhodobé aktivní působení v divadelním spolku Herold a za práci v Radě školy.