FotoKlub

Zájemci o práci ve fotokroužku, kteří se chtějí podílet na fotodokumentaci školy, se mohou hlásit v kabinetu č. 108 u prof. Rejkové, kde dostanou podrobnější informace.